Ventilerade Takfotsstopp

Tenmat Ventilerade Brandtätningar för takfötter möjliggör en enkel och kostnadseffektiv lösning för att brandtäta luftspalter.

Tenmat ventilerade takfotsstopp är en flexibel produkt som medför ett snabbt och enkelt montage på byggarbetsplatsen för brandskydd av takfot. Brandtätningen består av ett svällband som expanderar kraftigt redan vid låga temperaturer och som därför är förlåtande för ojämnheter i luftspalten.

De ventilerade brandstoppen är testade för användning i luftspalter med ett fritt luftflöde på upp till 46mm och ger då 30/60* minuter integritet och isolering. Mer specifika detaljer återfinns under fliken "Testdata" till höger.
*Se Byggproduktcertifikat med nummer 1317

Brandtätningen häftas fast direkt mot underlaget i luftspalten och tillåts sedan expandera upp till motytan. Det är viktigt att kringliggande material dimensioneras för den brandklass som skall uppfyllas och typskisser kan skickas efter önskemål. Endast fyra häftklamrar krävs per meter, vilket gör att monteringen går snabbt. Eventuell skarvning av brandstoppet görs enkelt kant-i-kant, utan något överlapp.

Tenmats produkter är alla utförligt brandtestade enligt Europeiska standarder. Produkterna testas i de vanligt förekommande konstruktionsmaterialen, inkluderat trä, för att göra testerna så lika den verkliga tillämpningen som möjligt.

Den ventilerade brandtätningen levereras på rulle och klipps eller skärs enkelt till önskad längd för att passa mellan takstolarna.

 • Utförligt testad
 • Brandmotstånd upp till 60 minuter
 • Kostnadseffektiv
 • Enkel att montera
 • Levereras på rulle
 • Kapas med kniv eller sax
 • Häftas fast mellan takstolar
 • Förlåtande för ojämnheter

 • 30/60* minuter integritet och isolering
  *Se Byggproduktcertifikat 1317
 • Upp till 50mm luftspalt (46mm fri luftspalt efter montering) testad enligt EN 1363-1: 2012 (ASFP TGD 19:2014, Open State Cavity Barriers)
 • Testad för användning i konstruktioner av trä, murverk samt betong
 • Produkten är testad för montering direkt på trästommen

Videon ovan är endast för illustrativt ändamål. Vänligen se BPC 1317 för installationsdetaljer.

Brandstoppet installerat mellan takstolar som takfotsventil

Brandstoppet sväller och förseglar luftspalten vid brand

Demonstration i takfot

Funktionen hos Tenmats ventilerade brandstopp testas nedan i en helt bännbar takfotskonstruktion av en vanligt förekommande typ, med cirka 29mm luftspalt i framkant och 45mm luftspalt i bakkant på grund av taklutningen. På vinden bakom brandstoppet placerades 2 plastmuggar vilka överlevde under de 30 minuter som testet pågick. Vid slutet uppmättes 53C på baksidan av brandstoppet, vilket är klart under gränsen som tillämpas vid EN-brandtest.

Ett rum med ventilerad takfot byggdes upp.

Brandstoppet monterades mellan takstolarna i luftspalten. Bakom brandstoppet placerades två plastmuggar som "vittnen" för att temperaturen håller sig på en acceptabel nivå. Tidigt in i testet slog lågorna ut genom "fönstret" och upp mot takfoten. Luftspalten stängdes snabbt av brandstoppet.

Full brand vid fasaden, men luftspalten är förseglad och plastmuggarna är intakta.

Cirka 25 minuter in i testet och temperaturen på baksidan av brandstoppet är 53C. Maximal acceptabel temperatur vid ett EN-brandtest är 170C.

30 minuter in och takutskjutet är borta. Brandstoppet fyller forfarande upp hela luftspalten.

30 minuter, vy från "vinden". Luftspalten är intakt och muggarna är opåverkade.

Distributör i Sverige
Flameguard Sweden AB
Vintervägen 2B
135 40 Tyresö
08 - 712 52 00
0739 - 40 00 90
info@flameguard.se

Kontakta oss
Tenmat Ltd
C/O Diamorph AB
Stureplan 15
111 45 Stockholm
08 - 612 68 50
sales@diamorph.com