Brandskydd i radhus

Uppsala brandförsvar meddelar att Högsta förvaltningsdomstolen beslutat att ge brandförssvaret rätt att utfärda föreläggande om brandskyddshöjande åtgärder i radhus.

Radhus, med dess sammanhängande vindsutrymmen, drabbas ofta av omfattande skador vid vindsbränder. De stora vindsutrymmena i kombination med brist på brandskydd vid takfötter, gör radhus särskilt sårbara för vindsbränder

Med bakrund av detta undersökte Uppsala brandförsvar brandskyddet i radhusbeståndet i Uppsala mellan 2013 och 2014 och fann att mer än 50% av radhusen i kommunen har brister i brandskyddet.

Vid en inspektion utfärdade brandförsvaret ett föreläggande om åtgärder i det byggnadstekniska brandskyddet i en radhuslänga och både Länsstyrelsen samt Kammarrätten har funnit de föreslagna åtgärderna skäliga. Högsta förvaltningsdomstolen har nu slagit fast Kammarrättens dom.

Brandförsvaret meddelar på sin hemsida att tillsyn kommer att göras på radhus med start i höst för att se att brandskyddskraven uppfylls. Mer information kring detta finns på Uppsala brandförsvars hemsida.

Filmklippet nedan visar en radhusbrand från Enånger:

Tenmats ventilerade takfotsstopp är väl anpassade för snabbt och kostnadseffektivt montage i luftpalter i takfötter för att hindra brandspridning till vindsutrymmet, utan att ventilationen påverkas. Produkten kan eftermonteras så att takfotskonstruktionen uppfyller dagens krav på brandtäta takfötter. Läs mer här.

Tenmats ventilerade brandstopp sväller snabbt och förseglar luftspalten vid brand:

Distributör i Sverige
Flameguard Sweden AB
Vintervägen 2B
135 40 Tyresö
08 - 712 52 00
0739 - 40 00 90
info@flameguard.se

Kontakta oss
Tenmat Ltd
C/O Diamorph AB
Stureplan 15
111 45 Stockholm
08 - 612 68 50
sales@diamorph.com