Linjärtätningar

Tenmat Linjärtätningar är en brandsvällande list för brandtätning mellan volymer och i skarvar. Tätningen erbjuder upp till 4 timmars brandklassning och är ett alternativ till att använda brandfog.

Tenmat linjärtätningar är sammanpressbara upp till 50% av sin tjocklek vilket gör att brandtätningen följer ojämnheter i skarven samt tillåter fogrörelser som kan uppstå på grund av temperaturförändring eller fukt.

Om en brand bryter ut sväller listen och håller brandcellen intakt. Linjärtätningarna monteras enkelt genom att pressas ihop och klämmas fast i spalten. Ingen brandfog eller fästelement behövs.

Brandtätningen levereras inplastad i längder om 1 meter och skärs enkelt till önskad längd på plats. Tenmat erbjuder brandlister i många olika dimensioner för att passa alla vanligt förekommande spalter.

Tenmats linjärtätningar är testade enligt Europeiska teststandarder, vilka är accepterade enligt svensk bygglagstiftning. För ytterligare detaljer kring testdata, kontakta Tenmat.

Tenmat brandtätnigar i olika dimensioner (standardfärg är svart).

  • Utförligt testad för brand i väggar och bjälklag
  • Brandmotstånd upp till 240 minuter
  • Kostnadseffektiv
  • Enkel att montera - inga fästelement behövs
  • Tillåter fogrörelser
  • Sammanpressbar upp till 50% av ursprunglig tjocklek
  • Kan anvädas för tätning av både vertikala och horisontella fogar

  • Brandtestad enligt BS EN 1363-1:1999 för upp till 240 minuter
  • Brandklassning från EI30 beroende på produktutförande
  • Europeiskt klassificerad som vertikal och horisontell linjärtätning enligt BS EN 13501-2:2003