Ventilerade brandstopp för fasader

Tenmat Ventilerade Brandtätningar för fasader stoppar "skorstenseffekten" och hindrar branden från att sprida sig i lufspalten, med bibehållen nödvändig ventilering för att förhindra fukt.

Tenmat ventilerade brandstopp för fasader monteras snabbt och enkelt på byggarbetsplatsen. Brandtätningen expanderar kraftigt och förseglar luftspalten i en fasad om det skulle börja brinna.

Luftspalter i fasader är en beprövad lösning för att undvika problem med fukt. Då det blir ett självdrag i luftspalten erhålls god ventilation, men möjliggör också en möjlig spridningsväg i händelse av brand. Genom Tenmats ventilerade brandstopp kan luftspaltskonstruktionen behållas för ventilation, samtidigt som krav på brandmotstånd uppfylls.

De ventilerade brandskydden är testade för användning i luftspalter upp till 50mm, beroende på vilka brandkrav som ställs, och ger då upp till 46mm fritt luftflöde. Produkten är testad även i större spalter, men med kvarvarande 46mm fritt luftflöde. Brandmotståndet är upp till två timmar, beroende på konstruktionens utformning och luftspaltens bredd.

Brandtätningen levereras i längder om 1 meter. Den har en självhäftande baksida och trycks fast i luftspalten, till exempel på underliggande isolering, för att sedan skruvas eller spikas fast med endast fyra fästelement krävs per meter, vilket gör att monteringen går snabbt. Brandtätningen skarvas enkelt kant-i-kant, utan något överlapp. Då luftspalten bibehålls fri underlättas det efterföljande arbetet med att uppföra fasaden.

Tenmats produkter är alla utförligt brandtestade enligt Europeiska standarder. Produkterna testas i de vanligt förekommande konstruktionsmaterialen, inkluderat trä, för att göra testerna så lika den verkliga tillämpningen som möjligt.

Videon nedan visar hur produkten enkelt monteras.

Tenmats ventilerade brandstopp innan och efter brand.

  • Utförligt testad
  • Brandmotstånd upp till 120 minuter
  • Kostnadseffektiv
  • Ger bibehållen ventilation
  • Förlåtande för ojämnheter

  • Testad enligt BSEN 1363-1: 1999, enligt de allmänna principerna i EOTA TR31: 2008
  • Testad enligt BS 476: Part 20: 1987
  • Brandmotstånd 30/60/120 minuter
  • Testad för användning i konstruktioner av trä, murverk samt betong
  • Produkten är testad för montering utanpå isolering

Distributör i Sverige
Flameguard Sweden AB
Vintervägen 2B
135 40 Tyresö
08 - 712 52 00
0739 - 40 00 90
info@flameguard.se

Kontakta oss
Tenmat Ltd
C/O Diamorph AB
Stureplan 15
111 45 Stockholm
08 - 612 68 50
sales@diamorph.com