Brandstoppsblock

Tenmat Brandstoppsblock är ett brandsvällande material för brandtätning av servicegenomföringar. Tätningen erbjuder upp till 2 timmars brandklassning och är ett alternativ till brandkuddar.

Tenmat brandstoppsblock är enkla att montera och möjliggör installation av elkablar i efterhand, vilket försäkrar att det alltid finns ett fullgott brandskydd även under byggtiden.

Om en brand bryter ut sväller materialet kraftigt och förseglar hålet i väggen eller golvet och håller därmed brandcellen intakt. Produkterna medför en enkel montering och handhavande då ingen brandfog eller fästelement behövs. Vidare går det utan problem att dra nya kablar i efterhand emellan brandstoppsblocken.

Brandtätningen levereras i längder om 1 meter och skärs enkelt till önskad storlek på plats. Det säkerställer maximal flexibilitet och minimalt med spill jämfört med andra tätningstekniker såsom brandskyddskuddar.

Tenmats brandstoppsblock är testade enligt Europeiska teststandarder. Produkterna testas i de vanligt förekommande konstruktionsmaterialen, för att göra testerna så lika den verkliga tillämpningen som möjligt. För ytterligare detaljer kring testdata, kontakta Tenmat.

Videon nedan visar hur produkten enkelt monteras och reagerar vid brand.

Tenmat brandstoppsblock monterade runt en kabelstege.

 • Utförligt testad för brand i väggar och bjälklag
 • Brandmotstånd upp till 120 minuter
 • Kostnadseffektiv
 • Enkel att montera - inga fästelement behövs
 • Räta kanter gör produkten enkel att stapla
 • Medför eftermontering av ytterligare kablar
 • Minimalt med spill jämfört med brandkuddar

 • Brandtestad enligt BS EN 1366-3:2009 för upp till 120 minuter
 • EI120 för upp till 100x100mm PVC-kanal
 • EI120 för upp till 150x150mm stålkanal
 • Upp till EI120 för kabelstegar med blandade kablar